Školení a vzdělávání

slider

Profesionální pracovník zákaznického centra

Pracovník zákaznického centra je profesí, jejíž základ spočívá v excelentních komunikačních dovednostech. Úspěšný pracovník v zákaznickém centru musí být schopen naslouchat zákazníkům a podle toho volit správný komunikační postup, aby zákazníci odcházeli uspokojeni, nedocházelo ke konfliktům a podnik dosáhl svých cílů a vytvářel si prostřednictvím zákaznického centra dobré jméno. Tento kurz naučí pracovníky zákaznického centra, jak toho dosáhnout.      

Cíl:

 • Zvýšit profesionální úroveň pracovníků předprodeje, reklamací a zákaznického servisu.
 • Zvýšit jejich komunikační a prodejní dovednosti.
 • Zlepšit vyhodnocení reálných situací v kontaktu se zákazníkem.
 • Zvýšit schopnost pracovníků reagovat na konflikty a agresivní projevy zákazníku.

autobus.png

Témata:

 • Verbální a neverbální komunikace
 • Naslouchání a porozumění
 • Jak vést efektivně rozhovor
 • Způsoby pozitivní komunikace
 • Zvládání námitek
 • Typologie osobnosti a komunikační styly
 • Nacvičování komunikačních dovedností v praxi
 • Typy konfliktních situacích a typy lidí
 • Jak řešit konfliktní situace
 • Jak se vypořádat s agresivitou
 • Jak převést konfliktní situaci do nekonfliktního stavu
 • Pojem stres
 • Identifikace stresových faktorů
 • Sebevědomí a sebehodnocení
 • Předcházení stresu a práce se stresem
 • Duševní hygiena

Komu je kurz určen:

Pracovníci zákaznických center.

BRIDGE TRAINING s.r.o.

Erbenova 383

537 01 Chrudim


Mgr. Soňa Nekvapilová, MBA

tel.:

+420 777 350 405

e-mail:

nekvapilova@bridge-training.cz


Nezávazná poptávka